Home Tags Đạm trúc diệp

Tag: Đạm trúc diệp

APLICATIONS

HUYẾT THANH KHÁNG BẠCH HẦU

Immunoserum diphthericum Huyết thanh kháng độc tổ bạch hầu là chế phẩm chứa globulin khảng độc tố, có khả năng trung hòa đặc hiệu ngoại...

Chỉ xác

MƠ MUỐI

HOT NEWS