Home Tags Đạm trúc diệp

Tag: Đạm trúc diệp

APLICATIONS

Phổ Meloxicam

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Meloxicam với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Cỏ tranh ( thân rễ)

CHÈ THUỐC

CALCI PHOSPHAT (Calcii phosphas)

HOT NEWS