Home Tags Đan sâm

Tag: Đan sâm

APLICATIONS

PROPYLTHIOURACIL

C7H10N2OS                                     p.t.l: 170,2. Propylthiouracil là 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin- 4(1H)-on, phải...

TÍA TÔ (Thân)

Hà thủ ô trắng (rễ)

HOT NEWS