Home Tags DẦU BÉO

Tag: DẦU BÉO

DẦU BÉO

APLICATIONS

BỐI MẪU (Thân hành)

Bulbus Pritillariae Xuyên bối mẫu Thân hành đã phơi hay sấy khô của cây Xuyên bối mẫu (. Fritillaria cirrhosa D. Don), Ám tử bối mẫu...

MỎ QUẠ (Lá)

ĐỊA DU (rễ)

LẠC TIÊN

HOT NEWS