Home Tags Đậu đen

Tag: Đậu đen

APLICATIONS

PIPERAZIN CITRAT

(C4H10N2)3.2C6H8O7 (dạng khan)                       p.t.l: 643,0 Piperazin citrat phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 %...

UY LINH TIÊN (Rễ và Thân rễ)

Huyền sâm (rễ)

HOT NEWS