Home Tags Dây đau xương

Tag: Dây đau xương

APLICATIONS

VIÊN NÉN PYRAZINAMID

Tabellae Pyrazinamidi Là viên nén chứa pyrazinamid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các...

Đảng sâm Việt Nam (rễ)

Hoàng nàn (vỏ thân, vỏ cành)

ITRACONAZOL

HOT NEWS