Home Tags DEXAMETHASON ACETAT

Tag: DEXAMETHASON ACETAT

DEXAMETHASON ACETAT

APLICATIONS

NANG INDOMETHACIN

Capsulae indomethacini Là nang cứng chứa indomethacin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận ‘Thuốc nang” (Phụ lục 1.13) và các yêu...

KÉ ĐẦU NGỰA (Quả)

VIÊN NÉN PHYTOMENADION

HOT NEWS