Home Tags địa du

Tag: địa du

ĐỊA DU (rễ)

APLICATIONS

MANITOL

C6H14O6 Manitol là D-manitol, phải chứa từ 98,0 % đến 102,0 C6H14O6, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột kết tinh đa hình hoặc hạt nhỏ,...

OXYTETRACYCLIN HYDROCLORID

VIÊN ĐẶT NYSTATIN

VIÊN NÉN ACENOCOUMAROL

HOT NEWS