Home Tags địa liền

Tag: địa liền

APLICATIONS

Củ súng

Radix Nymphaeae stellatae Khiếm thực nam   Rễ phụ phát triển thành củ xung quanh rễ cái, đã được phơi hay sấy khô của cây Súng (Nymphaea...

Phổ Lamivudin

THẢO QUYẾT MINH (Hạt)

HOT NEWS