Home Tags DỊCH PHÂN TÁN 30 % CỦA ACID METH ACRYLIC VÀ ETHYLACRYLAT ĐỒNG TRÙNG HỢP(1 : 1)

Tag: DỊCH PHÂN TÁN 30 % CỦA ACID METH ACRYLIC VÀ ETHYLACRYLAT ĐỒNG TRÙNG HỢP(1 : 1)

APLICATIONS

DIPHENHYDRAMIN HYDROCLORID

Diphenhydraminum hydrochloridum C17H21NO.HCl                  p.t.l: 291,8 Diphenhydramin hydroclorid là 2-(diphenylmethoxy)- N,N-dimethylethanamin hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0...

MEBENDAZOL

QUA LÂU (Hạt)

ATROPIN SULFAT

HOT NEWS