Home Tags DỊCH TRUYỀN RINGER – LACTAT

Tag: DỊCH TRUYỀN RINGER – LACTAT

APLICATIONS

PHTHALYLSULFATHlAZOL

C17H13N3O5S2                     ptl: 403,4 Phthalylsulfathiazol là acid 2-carbamoyl]benzoic, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5 % C17H13N3O5S2,...

ĐỊNH TÍNH CÁC PENICILIN

HEPTAMINOL HYDROCLORID

KHIẾM THỰC

HOT NEWS