Home Tags DICLOFENAC DIETHYLAMIN

Tag: DICLOFENAC DIETHYLAMIN

- Advertisement -

APLICATIONS

BENZALKONIUM CLORID

BENZALKONIUM CLORID Benzalkonii chloridum Benzalkonium clorid là hồn hợp các muối alkylbenzyl- dimethyỉamoni clorid; mạch alkyl có từ 8 đến 18 carbon. Chế phẩm phải chứa từ 95,0...

NANG AMOXICILIN

ỔI

ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG

HOT NEWS