Home Tags DICLOFENAC NATRI

Tag: DICLOFENAC NATRI

DICLOFENAC NATRI

APLICATIONS

VIÊN NÉN DIMENHYDRINAT

Tabellae Dimenhydrinati Là viên nén chứa dimenhydrinat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1 .20) và...

NHŨ TƯƠNG THUỐC Emulsiones 

THUỐC TIÊM ADRENALIN

HOT NEWS