Home Tags DICLOXACILIN NATRI

Tag: DICLOXACILIN NATRI

APLICATIONS

Phổ Artemisinin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Artemisinin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…  

Phổ Cefuroxim axetil

BÈO TẤM

HOT NEWS