Home Tags ĐIỂM NHỎ GIỌT

Tag: ĐIỂM NHỎ GIỌT

- Advertisement -

APLICATIONS

TANG KÝ SINH

TANG KÝ SINH Herha Loranthi Gracifilolli Tầm gửi trên cây dâu Những đoạn thân cành và lá đã phơi khô, lấy từ cây Tầm gửi (Loranthusparaciticus (L.)...

LONG NHÃN 

VIÊN NÉN ALIMEMAZIN 

HOT NEWS