Home Tags Diên hồ sách

Tag: Diên hồ sách

APLICATIONS

VIÊN NÉN METHYLPREDNISOLON

Tabellae Methylprednisoloni Là viên nén chứa methylprednisolon. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các...

VIÊN NÉN AMLODIPIN

NGƯU BÀNG (Quả)

HOT NEWS