Home Tags DIETHYL PHTALAT

Tag: DIETHYL PHTALAT

DIETHYL PHTALAT

APLICATIONS

VIÊN NÉN DAPSON Tabellae Dapsoni

Là viên nén chứa dapson. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu...

THUỐC TIÊM TRUYỀN PARACETAMOL

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY

Phổ Halothan

HOT NEWS