Home Tags định lượng đâu mù u

Tag: định lượng đâu mù u

APLICATIONS

BETAMETHASON VALERAT

BETAMETHASON VALERAT Betamethasoni valeras Betamethason valcrat là 9-fluoro-11β,21-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl pentanoat, phải chứa từ 97,0 % đến 103,0 % C27H37F06, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột...

POLYSORBAT 20

Phổ Artesunat

NATRI CLORID

HOT NEWS