Home Tags ĐỊNH TÍNH DƯỢC LIỆU VÀ CÁC CHẾ PHẨM

Tag: ĐỊNH TÍNH DƯỢC LIỆU VÀ CÁC CHẾ PHẨM

APLICATIONS

SIRÔ PROMETHAZIN HYDROCLORID

Sirupi Promethazini hydrochloridi Là sirô thuốc chứa promethazin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Sirô thuốc” (Phụ lục 1.4) và...

PHỔ KHỐI

Cơm cháy (lá)

HOT NEWS