Home Tags định tính penicilin

Tag: định tính penicilin

APLICATIONS

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH Công thức Hắc phụ tử (Radix Aconiti lateralis)                         300 g Can...

SIRÔ PROMETHAZIN HYDROCLORID

THUỐC TIÊM DIMERCAPROL

Phổ Morphin

HOT NEWS