Home Tags định tính tinh dầu long não

Tag: định tính tinh dầu long não

APLICATIONS

CALCI LACTAT PENTAHYDRAT (Calcii lactas pentahydricus)

CALCI LACTAT PENTAHYDRAT Calcii lactas pentahydricus Calci lactat pentahydrat là calci bis-2-hydroxy-pro- panoat hoặc hỗn hợp của calci (2R)-, (2S)- và (2RS)-2-hydroxypropanoat pentahydrat, phải chứa từ 98,0...

Phổ Phenobarbital

THUỐC TIÊM TRUYỀN PARACETAMOL

HOT NEWS