Home Tags định tính tinh dầu nghệ

Tag: định tính tinh dầu nghệ

APLICATIONS

ACID MEFENAMIC

ACID MEFENAMIC Acid mefenamicum Acid mefenamic là acid 2-benzoic, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C15H15N02, tính theo chế phẩm đã làm khô. Là viên nén...

TẦN GIAO (Rễ)

THĂNG MA (Thân rễ)

PROMETHAZIN HYDROCLORID

HOT NEWS