Home Tags ĐỘ CHÂN KHÔNG CỦA VẮC XIN BCG

Tag: ĐỘ CHÂN KHÔNG CỦA VẮC XIN BCG

APLICATIONS

ACID TRANEXAMIC

ACID TRANEXAMIC Acidum tranexamicum Acid tranexamic là acid trans-4-(aminomethy)cyclohexan carboxylic, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C8H15N02, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết...

VIÊN NÉN MEBENDAZOL

SA SÂM (Rễ)

VIÊN NÉN THEOPHYLIN

HOT NEWS