Home Tags ĐỘ CHÂN KHÔNG CỦA VẮC XIN BCG

Tag: ĐỘ CHÂN KHÔNG CỦA VẮC XIN BCG

APLICATIONS

SIRÔ ALIMEMAZIN

SIRÔ ALIMEMAZIN Sirupi Alimemazni Là sirô chứa alimemazin tartrat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Sirô thuốc” (Phụ lục 1.4) và các yêu...

PROCAIN HYDROCLORID

Phổ Vinblastin Sulfat

PYRIMETHAMIN

HOT NEWS