Home Tags ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO CHẾ PHẨM THUỐC TIÊM

Tag: ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO DÙNG CHO CHẾ PHẨM THUỐC TIÊM

- Advertisement -

APLICATIONS

AMPICILIN TRIHYDRAT

AMPICILIN TRIHYDRAT Ampicilinum trihydratum Ampicilin trihydrat là acid (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicycloheptan-2-carboxylic trihydrat, phải chứa từ 96,0 % đến 102,0 % C16H19N304S, tính theo chế phẩm khan. Sản...

MORPHIN HYDROCLORID

VIÊN NÉN PHENOBARBITAL

POLYSORBAT 20

HOT NEWS