Home Tags ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO

Tag: ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO

APLICATIONS

PHENOXYMETHYLPENICILIN

C16H18N2O5S                           p.t.l: 350,4 Phenoxymethylpenicilin là acid (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl -7-oxo-6- -4-thia-1 -azabicyclo heptan-2-carboxylic, được sản...

BARI SULFAT PHA HỖN DỊCH

SIRÔ ALIMEMAZIN

HOT NEWS