Home Tags ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO

Tag: ĐỒ ĐỰNG BẰNG CHẤT DẺO

APLICATIONS

VIÊN NÉN DEXCLORPHENIRAMIN

Tabellae Dexeclorpheniramim Là viên nén chứa dexclorpheniramin maleat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và...

Cốc tinh thảo

Phổ Hyoscin butylbromid

Địa cốt bì

HOT NEWS