Home Tags ĐỘC TÍNH BẤT THƯỜNG

Tag: ĐỘC TÍNH BẤT THƯỜNG

APLICATIONS

XÁC ĐỊNH ĐIỆN DẪN SUẤT

PHỤ LỤC 6.10 Điện dẫn suất (còn gọi là Độ dẫn điện riêng) là giá trị nghịch đảo của điện trở suất. Một dây dẫn có...

Dừa cạn (lá)

NHÂN TRẦN TÍA

CỒN THUỐC Tincturae

HOT NEWS