Home Tags ĐỘC TỐ THẦN KINH

Tag: ĐỘC TỐ THẦN KINH

APLICATIONS

MANGIFERIN

C19H18O11                              p.t.l 422,2 Mangiferin là 2-C-β-D-glucopyranozido-1,3,6,7-tetra- hydroxyxanthon, phải chứa từ 96,0...

Đảng sâm (rễ)

Phổ Halothan

METHYLPREDNISOLON ACETAT

HOT NEWS