Home Tags ĐỘC TỐ UỐN VÁN

Tag: ĐỘC TỐ UỐN VÁN

APLICATIONS

HUYẾT THANH KHÁNG BẠCH HẦU

Immunoserum diphthericum Huyết thanh kháng độc tổ bạch hầu là chế phẩm chứa globulin khảng độc tố, có khả năng trung hòa đặc hiệu ngoại...

THƯƠNG TRUẬT (Thân rễ)

Cẩu tích (thân rễ)

HOT NEWS