Home Tags đơn kim

Tag: đơn kim

Đơn kim

APLICATIONS

NGOI (Lá)

NGOI (Lá) Folium Solani erianthi Cà ngoi Lá đã phơi hay sấy khô của cây Ngoi (Solanum erianthum  D. Don), họ Cà (Solanaceae). Mô tả Lá đã phơi hay...

KẼM OXYD

POLYSORBAT 80

DIPHENHYDRAMIN HYDROCLORID

HOT NEWS