Home Tags ĐỒNG SULFAT

Tag: ĐỒNG SULFAT

ĐỒNG SULFAT

APLICATIONS

HALOTHAN

C2HBrClF3                         p.t.l: 197,4 r Halothan là (RS)-2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroethan và được thêm 0,01 % (kl/kl) thymol. Tính chất Chất...

BỒ KẾT (Gai)

BẠCH TẬT LÊ (Quả)

HOT NEWS