Home Tags ĐỒNG SULFAT

Tag: ĐỒNG SULFAT

ĐỒNG SULFAT

APLICATIONS

Hoắc hương

Herba Pogostemonis Bộ phận trên mặt đất, đã phơi khô của cây Hoắc hương , họ Bạc hà (Lamiaceae). Mô tả Thân hình trụ vuông, phân nhiều...

PROPYL PARAHYDROXYBENZOAT

VIÊN ĐẶT NYSTATIN

Phổ Halothan

HOT NEWS