Home Tags DUNG DỊCH ĐẬM ĐẶC PHA TIÊM KALI CLORID

Tag: DUNG DỊCH ĐẬM ĐẶC PHA TIÊM KALI CLORID

APLICATIONS

Phổ Cefuroxim natri

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Cefuroxim natri với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…  

PILOCARPIN NITRAT

Phổ Sulfadiazin

HOT NEWS