Home Tags DUNG DỊCH IOD 1 %

Tag: DUNG DỊCH IOD 1 %

APLICATIONS

MÂM XÔI (Quả)

MÂM XÔI (Quả) Fructus Rubi Đùm đũm Quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Mâm xôi  (Rubus  alceaefolius Poir.), họ Hoa hồng (Rosaceae). Mô tả Dược liệu...

PROPYL PARAHYDROXYBENZOAT

PIROXICAM

BẠC NITRAT

HOT NEWS