Home Tags DUNG DỊCH METHADON HYDROCLORID ĐẬM ĐẶC

Tag: DUNG DỊCH METHADON HYDROCLORID ĐẬM ĐẶC

- Advertisement -

APLICATIONS

ALVERIN CITRAT

ALVERIN CITRAT Alverin citratum Alverincitrat là N-ethyl-3-phenyl-N-(3-phenylpropyl) propan-1-amin dihydro 2-hydroxypropan-1,2,3- tricarboxylat, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C20H27N.C6H8O7, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết...

DOMPERIDON MALEAT

HYDROCORTISON ACETAT

BỐI MẪU (Thân hành)

HOT NEWS