Home Tags đương quy

Tag: đương quy

APLICATIONS

PHTHALYLSULFATHlAZOL

C17H13N3O5S2                     ptl: 403,4 Phthalylsulfathiazol là acid 2-carbamoyl]benzoic, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5 % C17H13N3O5S2,...

XÁC ĐỊNH DUNG MÔI TỒN DƯ

NATRI SALICYLAT

VIÊN NÉN AMODIAQUIN HYDROCLORID

HOT NEWS