Home Tags Emulsiones

Tag: Emulsiones

- Advertisement -

APLICATIONS

BẠCH TẬT LÊ (Quả)

Quả chín phơi khô của cây Bạch tật lê {Tribulưs terrestris L.), họ Tật lê (Zygophyllaceae). Mô tả bạch tật lê Quả hình cầu, đường kính...

NYSTATIN

ATENOLOL

Phổ Atenolol

HOT NEWS