Home Tags Giới hạn tạp chất

Tag: giới hạn tạp chất

- Advertisement -

APLICATIONS

PROPYL PARAHYDROXYBENZOAT

Propylis parahydroxybenioas Propylparaben, Nipasol M C10H12O3  P.t.l: 180,2 Propyl parahydroxybenzoat là propyl 4-hydroxybenzoat, phải chứa từ 98,0 % đến 102,0 % C10H12O3. Tính chất Bột kết tinh màu trắng...

ITRACONAZOL

THUỐC TIÊM NATRI CLORID

CAU (Vỏ quả)

HOT NEWS