Home Tags Granulae

Tag: Granulae

APLICATIONS

MAGNESI TRISILICAT

Magnesii trisilicas Magnesi trisilicat là magnesi silicat hydrat, có thành phần thay đổi gần đúng với công thức Mg2Si308.xH20 , phải chứa không dưới 29,0...

NATRI THIOSULFAT

LỘC GIÁC SƯƠNG

THUỐC NHỎ MẮT KẼM SULFAT

HOT NEWS