Home Tags Hà thủ ô trắng

Tag: Hà thủ ô trắng

APLICATIONS

Cốc tinh thảo

Flos Eriocauli Cỏ dùi trống Cụm hoa và cuống cụm hoa phơi hoặc sấy nhẹ đến khô của cây cỏ dùi trống (Eriocaulon sexangulare L....

NALOXON HYDROCLORID

Phổ Alimemazin

PROCAINAMID HYDROCLORID

HOT NEWS