Home Tags Hà thủ ô trắng

Tag: Hà thủ ô trắng

APLICATIONS

MANGIFERIN

C19H18O11                              p.t.l 422,2 Mangiferin là 2-C-β-D-glucopyranozido-1,3,6,7-tetra- hydroxyxanthon, phải chứa từ 96,0...

NANG PIRACETAM

CALCI GLUCONAT

HOT NEWS