Home Tags HALOPERIDOL

Tag: HALOPERIDOL

HALOPERIDOL

APLICATIONS

MAGNESI TRISILICAT

Magnesii trisilicas Magnesi trisilicat là magnesi silicat hydrat, có thành phần thay đổi gần đúng với công thức Mg2Si308.xH20 , phải chứa không dưới 29,0...

Phổ Amoxicilin natri

ĐAN SÂM (Rễ và Thân rễ)

THUỐC TIÊM PROCAIN HYDROCLORID

HOT NEWS