Home Tags HALOPERIDOL

Tag: HALOPERIDOL

HALOPERIDOL

APLICATIONS

DUNG DỊCH ĐẬM ĐẶC PHA TIÊM KALI CLORID

Injectio Kalii chloridi concentrata Dung dịch đậm đặc pha tiêm kali clorid là dung dịch vô khuẩn chứa kali clorid trong nước để pha thuốc...

ADRENALIN

Giảo cổ lam

QUẾ (Cành)

HOT NEWS