Home Tags HÀM LƯỢNG NATRI CLORID

Tag: HÀM LƯỢNG NATRI CLORID

APLICATIONS

CALCI PANTOTHENAT (Calcii pantothenas)

CALCI PANTOTHENAT Calcii pantothenas Calci pantothenat là calci bis, phải chứa từ 98,0 % đến 10l,0 % C18H32CaN2Ol0. tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột trắng,...

THUỐC CỐM Granulae

LỖ KHÍ VÀ CHỈ SỐ LỖ KHÍ

TINH DẦU BẠCH ĐÀN

HOT NEWS