Home Tags HÀM LƯỢNG NITƠ PROTEIN

Tag: HÀM LƯỢNG NITƠ PROTEIN

- Advertisement -

APLICATIONS

MEPROBAMAT

C9H18N2O4                            p.t.l: 218,3 Meprobamat là 2-methyl-2-propylpropan-1,3-diyl dicarbamat, phải chứa từ 97,0 %...

ACID NALIDIXIC

Đinh lăng (rễ)

CAU (Vỏ quả)

HOT NEWS