Home Tags HÀM LƯỢNG THIMEROSAL

Tag: HÀM LƯỢNG THIMEROSAL

APLICATIONS

VIÊN NÉN BAO TAN TRONG RUỘT PANTOPRAZOL

Tabellae Pantoprazoli Là viên nén bao tan trong ruột chứa pantoprazol natri. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén"...

BARI SULFAT

METHYL SALICYLAT

THUỐC GIỌT NIKETHAMID

HOT NEWS