Home Tags Hàm lượng thuốc

Tag: hàm lượng thuốc

APLICATIONS

ALOPURINOL

ALOPURINOL Allopurinolum Alopurinol là 1,5-dihydro-4H-pyrazolopyrimidin- 4-on, phải chứa từ 97,0 % đến 102,0 % C5H4N4O, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột trắng hay gần như trắng. Rất...

THƯƠNG TRUẬT (Thân rễ)

VIÊN SỦI PARACETAMOL

TẰM VÔI

HOT NEWS