Home Tags HIỆU LỰC VÁC XIN DẠI

Tag: HIỆU LỰC VÁC XIN DẠI

APLICATIONS

DIMENHYDRINAT

Dimenhydrinatum C17H21NO,C7H7ClN402               p.t.l 470,0 Dimenhydrinat là diphenhydramin 8 clorotheophylin (8- cloro -1,3- dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6- dion), phải chứa từ 53,0 %...

SÀI HỒ (Rễ)

MANGIFERIN

HOT NEWS