Home Tags HISTIDIN HYDROCLORID MONOHYDRAT

Tag: HISTIDIN HYDROCLORID MONOHYDRAT

- Advertisement -

APLICATIONS

AMPICILIN

AMPICILIN Ampicillinum Ampicilin là acid (2S,5R,6R)-6-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicycloheptan-2-carboxylic, phải chứa từ 96,0 % đến 102,0 % C16H19N3O4S , tính theo chế phẩm khan. Sản phẩm bán tổng hợp từ một...

INDINAVIR SULFAT

THUỐC TIÊM PROCAIN HYDROCLORID

RỬA DỤNG CỤ THUỶ TINH

HOT NEWS