Home Tags Hồ tiêu

Tag: hồ tiêu

Hồ tiêu (quả)

APLICATIONS

MORPHIN HYDROCLORID

C17H19NO3.HCl.3H2O                    ptl: 375,8 Morphin hydroclorid là 7,8- didehydro -4, 5α-epoxy-17- methylmorphinan -3, 6α- diol hydroclorid trihydrat,...

BETAMETHASON VALERAT

Cốc tinh thảo

Dạ cầm

HOT NEWS