Home Tags Hoàn an thai

Tag: hoàn an thai

HOÀN AN THAI

APLICATIONS

Phổ Phenobarbital

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Phenobarbital với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

PROPYL PARAHYDROXYBENZOAT

ĐỊA HOÀNG (rễ)

NƯỚC VÔ KHUẨN ĐỂ TIÊM

HOT NEWS