Home Tags Hoàn ninh khôn

Tag: hoàn ninh khôn

APLICATIONS

HALOTHAN

C2HBrClF3                         p.t.l: 197,4 r Halothan là (RS)-2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroethan và được thêm 0,01 % (kl/kl) thymol. Tính chất Chất...

Hoàng đằng (thân và rễ)

TINH BỘT LÚA MÌ

HOT NEWS