Home Tags Hoàn quy tỳ

Tag: hoàn quy tỳ

HOÀN QUY TỲ

APLICATIONS

MIẾT GIÁP 

MIẾT GIÁP Carapax Trionycis Mai ba ba Mai đã phơi hay sấy khô của con Ba ba  (Trionyx sinemis  Wiegmann), họ Ba ba (Trionychidae). Mô tả Miết giáp hình...

KIM NGÂN (Hoa)

Phổ Griseofulvin

HOT NEWS