Home Tags Hoàn quy tỳ

Tag: hoàn quy tỳ

HOÀN QUY TỲ

APLICATIONS

SA SÂM (Rễ)

SA SÂM (Rễ) Radix Glehniae Sa sâm bắc Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Sa sâm (Glehniae littoralis Fr. Schmidt ex Miq.), họ Hoa tán...

MELOXICAM

Phổ Adrenalin (epinephrin)

SIRÔ PROMETHAZIN HYDROCLORID

HOT NEWS