Home Tags HYDROXOCOBALAMIN CLORID

Tag: HYDROXOCOBALAMIN CLORID

- Advertisement -

APLICATIONS

NGOI (Lá)

NGOI (Lá) Folium Solani erianthi Cà ngoi Lá đã phơi hay sấy khô của cây Ngoi (Solanum erianthum  D. Don), họ Cà (Solanaceae). Mô tả Lá đã phơi hay...

Hoàng nàn (vỏ thân, vỏ cành)

Phổ Artemisinin

HOT NEWS