Home Tags IMIPENEM

Tag: IMIPENEM

- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN SỦI PARACETAMOL

Effervescentis tabellae Paracetamoli Là viên nén sủi chứa paracetamol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu của viên sủi trong chuyên luận “Thuốc viên nén”...

VIÊN NÉN ACICLOVIR

PHÉP THỬ CHẤT GÂY SỐT

HOT NEWS